RODO

RODO

Dane kontaktowe IOD

Inspektor Ochrony Danych
Anna Kwiecińska

Adres: Plac Kolegiacki 17,

61-841 Poznań

e-mail: iod3_mjo@um.poznan.pl

ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

MONIKA DANIELAK-ROMAŃCZYK

iod5_oswiata@um.poznan.pl