Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Przedszkola nr 36 w Poznaniu:

Przewodniczący

Karolina Szymańska

Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Borowicz

Sekretarz

Urszula Leśniewicz

Skarbnik

Magdalena Koler

Członek

Zuzanna Rutkowska

Członek

Magdalena Burkat

Członek

Grzegorz Anholcer

Członek

Joanna Śron