Programy edukacyjne i akcje

Realizowane programy wychowania przedszkolnego

Programy :

– „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba – Żabińska, wyd. MAC

– „Trampolina”, E. Kordos, wyd. PWN

– „Drużyna marzeń”, Jolanta Wasilewska, wyd. WSiP

– „Super smyki”. Alicja Mironiuk, Monika Sobkowiak, Anna Banaś, Wiesława Żaba-Żabińska, wyd. MAC 

– „Nowe przygotdy Olka i Ady”, Anna Banaś, Wiesława Żaba-Żabińska, wyd. MAC

Obok nich realizowane są  programy  dotyczące  pracy nad wybranymi umiejętnościami małego dziecka w obszarach ujętych w nowej podstawie programowej. Są to:

 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
 • „Jestem Wielkopolaninem, Polakiem, Europejczykiem.” V. Smentek, M. Ziemska
 • „Program zajęć z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej dla dzieci przedszkolnych” M.Paniączyk
 • „Wiecej wiem – zdrowiej jem. Program edukacji zdrowotnej Przedszkola nr 36” S. Bożyńskiej
 • Program nauczania języka angielskiego w pakietach tematycznychdla dzieci 3 – 5 letnich    E. Pilch
 • „Plastuś pomaga na starcie” autorstwa Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 36 w Poznaniu
 • „Co nam w duszy gra?” program własny J. Zygarłowskiej,
 • „Z Plastusiem dbamy o zdrowie” program autorstwa V. Smentek, M. Paniączyk, K. Marcinkowskiej, A. Malinowskiej
 • „Plastuś nam podpowie, jak dbać o siebie, szanować innych oraz  przyrodę” – program – zadanie roczne autorstwa: Małgorzata Ziemska, Anna Pszczoła, Bogumiła Szewczonek.
 • „Program pracy logopedycznej” program własny A. Piskulskiej,
 • „Kochamy dobrego Boga”
 • „Jesteśmy dziećmi Pana Boga”
 • „Dziecko bezpieczne w sieci” – program własny Anna Malinowska

Akcje i projekty, w których bierze udział nasze przedszkole:

1. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Koordynator: Violetta Smentek

Program obejmuje wszystkie grupy przedszkolne.

W roku szkolnym 2021/2022 po raz kolejny bierzemy udział w programie „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych, którego celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem uczestników programu jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, organizowanie wycieczek przyrodniczych, konkursów plastycznych, przedstawień dla rodziców oraz wiele innych ekologicznych działań.

2.  Program „Zakrętki info – pomagamy nie tylko naturze”: zbiórka zakrętek dla Stefanii

Koordynator: Anna Pszczoła

W roku szkolnym 2021/2022 po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w akcję zbierania nakrętek dla małej Stefanii. Pieniążki, które otrzymają rodzice za nakrętki zostaną przeznaczone na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, jak również opłacenie turnusów rehabilitacyjnych.

Akcja obejmuje wszystkie grupy przedszkolne.

3. Akcje  Fundacji Redemptoris Missio tj. „Opatrunek na ratunek”, „czary mary okulary” i inne

Koordynator: Anna Malinowska, Joanna Matuszak-Kępińska

Jest to zbiórka darów dla mieszkańców krajów afrykańskich.

Akcja obejmuje wszystkie grupy przedszkolne.

4. Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Koordynator: Magdalena Paniączyk

Do Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom nasze przedszkole zostało zgłoszone w roku szkolnym 2008/2009. Od tego czasu we wszystkich grupach wiekowych został wprowadzony rytuał codziennego czytania w przedszkolu włączają się rodziny dzieci odwiedzając grupy przedszkolne. We wszystkich grupach zorganizowane są biblioteczki. Nauczycielki podjęły współpracę z bibliotekami szkół podstawowych na Ławicy, na ul. Żonkilowej i w Skórzewie oraz Filią Biblioteki nr38, w których odbywają się lekcje biblioteczne. W grupach odbywają się liczne zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne i teatralne inspirowane lekturami.

Akcja obejmuje wszystkie grupy przedszkolne.

5. Program „Mamo, tato co wy na to””

Koordynator: Agnieszka Piecuch

Program przygotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną „Moje dziecko idzie do szkoły” porusza tematy zdrowia(np. jedzenie śniadania, przebywania na dworze w czasie wolnym, itp.) i bezpieczeństwa. Program jest realizowany w grupach dzieci 5, 6-letnich.

6. Akcja „Szlachetna paczka”

Koordynator: Agata Ignaszak, Jolanta Zygarłowska, Marzena Serwat, Bogumiła Szewczonek

Akcja „Szlachetna Paczka” jest realizowana w przedszkolu już kolejny raz. Po opakowaniu zebranych darów zostaną one zawiezione do magazynu, skąd wolontariusze dostarczą je wybranym rodzinom.

Realizacja we wszystkich grupach przedszkolnych przy współudziale rodziców.

7. Program „Szkoła promująca zdrowie”

Koordynator: Violetta Smentek, Anna Malinowska,  Magdalena Paniączyk, Małgorzata Żuk

Koncepcja Szkoły Promującej zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia. Upowszechnianie edukacji dla zdrowia w Szkołach Promujących zdrowie odbywa się w oparciu o pięć standardów, według których opisane zostały cele i procedury ich osiągania w zakresie promowania zdrowia.
W roku 2018 nasz przedszkole otrzymało Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Program realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych.

 8. Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”

Koordynator: Magdalena Paniączyk, Agnieszka Sobczak – Sawala

Realizowany w grupach dzieci 5 i 6 letnich.

9.  Program Sanepidu

 „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

realizowany w gr. I – VIII,

Koordynator:  Anna Pszczoła.

 10. Przedszkolny program „Bezpieczny w sieci”

Koordynator: Agnieszka Piecuch, Anna Malinowska, Magdalena Paniączyk, Violetta Smentek

Celem przedszkolnego programu „Bezpieczny w sieci” jest podniesienie wiedzy i świadomości DZIECI i RODZICÓW na temat korzystania z urządzeń elektronicznych i zasobów w sieci.

Program obejmuje wszystkie grupy przedszkolne.