Podstawa programowa wych. przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

14 lutego 2017 r. podpisane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniajace rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół: