Misja przedszkola

Misja przedszkola

Misja przedszkola nr 36

 1. W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.
 2. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju.
 3. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 4. W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.
 5. Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 6. Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza.
 7. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.
 8. Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, oddziałujące na wyobraźnię, rozwijające twórcze myślenie dzieci.
 9. Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.

Wizja przedszkola nr 36

Nasi wychowankowie:

 1. wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu,
 2. będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi,
 3. cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata w zjednoczonej Europie.