Dzień Praw Dziecka

21 listopada wszystkie dzieci obchodziły Dzień Praw Dziecka. W tym dniu dużo się działo.
Przedszkolaki miały okazję poznać i utrwalić swoje prawa poprzez śpiewanie piosenki „Nasze
prawa”, zabawy z chustą animacyjną, wysłuchanie wiersza „O prawach dziecka”, wykonanie
plakatu z ilustracjami, głosowanie na pomocą liczmanów czy obejrzenie filmu edukacyjnego.
Te wszystkie działania pozwoliły wzbogacić wiedzę dzieci oraz utrwalić to, co dla nich jest
najważniejsze.